NÁMORNÍCKA ZRUČNOSŤ

Napísal: Aldo Pasquale  
Nakreslil: Hrvoje Ružić  


S láskavým dovolením redakcie časopisu MORE preložil: Boris Vích
  
 1. časť: 
Kormidlovanie
 

 


Niet väčšieho uspokojenia pre kormidelníka ako šikovný manéver, ktorý sa vydaril na prvý pokus, precízne, bez divákov, ktorí by sledovali jeho nedokonalosť.2. časť: 
Pristávanie
 

 


Najväčšou skúškou dobrého kapitána je určite bezchybné pristávanie;
v pokračovaní našej školy kormidelníckych umení si preveríte svoje vedomosti o manévroch v prístave.
3. časť: 
V prístave, z prístavu
 

 


V našej škole plavebných znalostí obraciame vašu pozornosť na ešte nejaké jednotlivosti dobrého pristávania a bezpečnejšieho vyviazania  v prípade nečakaného zhoršenia počasia, a potom vyplávame.


Nasledujúca časť:  Doporučenia pre dobré a bezpečné kotvenie.