SLOVENSKÝ JACHTÁRSKY KLUB

 

 

usporiada II. ročník jachtárskych pretekov o putovný pohár

Slovenského jachtárskeho klubu

Veľká cena CK Tatra Marine Travel.                                                      

 

 

Vážení jachtári a priaznivci jachtingu,

 

Dovoľte nám pozvať Vás na naše jachtárske stretnutie 2002 na chorvátsky Jadran, ktoré sa uskutoční na konci mesiaca apríl.

Pre informáciu, priemerná teplota vzduchu v tomto mesiaci sa pohybuje v rozmedzí 20º až 25ºC a teplota vody od 18º do 21ºC.

Súčasťou tohto otvorenia je aj III. ročník regaty o putovný pohár Slovenského jachtárskeho klubu a II. ročník Veľkej ceny CK TMT, ktorú organizujeme spolu s CK Tatra Marine Travel.

Pre informáciu I. ročník za účasti 5 lodí Elan 431 vyhrala posádka lode Elan 431 vedená kap. Jurajom Husárom a II. ročník za účasti 9 lodí Elan 333 vyhrala posádka vedená kap. Petrom Glibom.

Tohoto ročné stretnutie sa uskutoční v malebnom prostredí chorvátskych ostrovov na Strednom Jadrane na plachetniciach značky ELAN typu 333. Ako sme už v úvode spomenuli súčasťou tohoto stretnutia sú aj jachtárske preteky. V snahe zabezpečiť pretekom čo najväčšiu objektivitu, plachetnice ELAN 333 si zástupcovia jednotlivých posádok vyžrebujú priamo na mieste preberania plachetníc deň pred samotnými pretekami.

Pretekať sa bude podľa pravidiel dohodnutých s jednotlivými zástupcami posádok s prihliadnutím na pretekárske pravidlá jachtingu.

Na dodržiavanie týchto pravidiel budú dozerať zástupcovia Slovenského jachtárskeho klubu a CK Tatra Marine Travel.

Konečné poradie sa bude vyhodnocovať na základe výsledkov v jednotlivých etapách.

Pre posádky na prvých troch miestach sú pripravené vecné ceny.

Ďalšie podrobnosti o regate sa dozvedia jednotlivé posádky v smerniciach vypísaných špeciálne pre túto regatu, s ktorými budú kapitáni lodí včas oboznámení.

 

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

 

Miesto konania :

Chorvátsko – Stredná Dalmácia

 

Termín podujatia :

27.04. – 04.05.2002

 

Dátum regaty :

28.04. – 02.05.2002

 

Typ regaty :

-        Etapová + 1 okruh

SUKOŠAN – VELI IŽ (ov.Iž) – ŽUT (ov.Žut) – JEZERA (ov.Murter) – PRIMOŠTEN

 

Usporiadateľ :

Slovenský jachtársky klub

CK Tatra Marine Travel

 

Hlavný organizátor :

Slovenský jachtársky klub

 

Kontaktné adresy :

TATRA MARINE TRAVEL s.r.o. Panenská 35, 811 03 Bratislava.

Tel./Fax.:02 544 33 032, tel.02 5443 0161,e-mail:

travel@tatramarine.sk, marine@nextra.sk

 

Triedy a kategórie :

Pretekať sa bude na plachetniciach zn.ELAN typ 333.

Plachetnice zabezpečí organizátor preteku na základe vyplnenej prihlášky a zaplatení prenájmu a štartovného plachetnice.

Cena prenájmu a štartovného bola stanovená na 67.500,-Skk.

Pre členov Slovenského jachtárskeho klubu, pre minuloročných účastníkov a pre záujemcov ktorí zašlú prihlášky do 15.02.2002 zľava 10%.

Individuálny záujemca : 13.500,-Skk, v cene je miesto na plachetnici a štartovné.

Samotné štartovné 25.000,-Skk/loď.

 

Štartovné zahŕňa :

Časť nákladov na organizáciu pretekov, spinnaker(lode od TMT), transit log, poistné, upomienkové predmety s logom regaty, večeru na začiatku stretnutia, občerstvenie a záverečnú večeru.

 

Podmienky účasti :

Úplne a čitateľne vyplnená prihláška poslaná na adresu Slovenského jachtárskeho klubu, Panenská 35, 811 03 Bratislava resp. faxom na číslo 02 5443 3032 alebo e-mailom na marine@nextra.sk do termínu 06.04.2002 a zaplatené poplatky,50% z ceny treba uhradiť 27.02.2002 a zvyšných 50% do 27.03.2002.

Peniaze posielajte na konto Slovenského jachtárskeho klubu, v TATRA Banke a.s.,Bratislava – číslo účtu 2629024797/1100, v.s.2704040502.

 

Pravidlá SYC Cupu: - Veľkej ceny TMT :

Preteká sa podľa pravidiel dohodnutých so zástupcami jednotlivých posádok s prihliadnutím na Pretekárske pravidlá jachtingu.

Smernice na túto regatu obdrží každý kapitán pri stretnutí ešte pred samotnou regatou. Miesto, termín a čas stretnutia bude včas oznámený.

 

Zvláštne ustanovenia :

- v prípade, že má posádka vlastného sponzora, ktorý sa 

  chce verejne propagovať, je potrebné na základe predpisov

  ISAF Racing Rules (Cat.C / App.G) zaplatiť reklamný 

  poplatok usporiadateľom.

 

Časový rozvrh SYC Cupu – VC TMT :

 

- Sobota 27.apríla 2002

  - 15.00 až 17.00 Losovanie lodí

  - 17.00 až 18.00 Preberanie lodí

  - 20.00 Slávnostné otvorenie pretekov a spoločná večera 

 

 

-        Nedeľa 28.apríla 2002

SUKOŠAN ► VELI IŽ

  - 07.30 až 08.30 porada kapitánov a org.výboru

  - 09.30 Štart I.ETAPY

  - 20.00 Vyhlásenie výsledkov I. Etapy.

 

 

-  Pondelok 29.apríla 2002

VELI IŽ ► ŽUT

  - 07.30 až 08.30 porada kapitánov a org.výboru

  - 09.30 Štart II.ETAPY

  - 20.00 Vyhlásenie výsledkov II.ETAPY a predbežného    -              

  - poradia po dvoch etapách.

 

- Utorok 30.apríla 2002 

 ŽUT ► JEZERA

  - 07.30 až 08.30 porada kapitánov a org.výboru

  - 09.30 Štart III. etapy  

  - 21.00 Vyhlásenie výsledkov III. etapy a predbežného  

    poradia po troch etapách.

 

 

-        Streda 01.mája 2002

JEZERA ► PRIMOŠTEN

  - 07.30 až 8.30 porada kapitánov a org.výboru.

  - 09.30 Štart

  - 20.00 Vyhlásenie výsledkov IV. etapy a predbežného 

    poradia po štyroch etapách.

 

 

- Štvrtok 02.mája 2002

LUKOVNJAK ► MULO A späť

  - 08.00 až 09.00 porada kapitánov a org.výboru

  - 10.00 Štart

  - 18.00 Vyhlásenie výsledkov V. etapy a celkového poradia

          a záverečná spoločná večera.

 

 

- Piatok 03.mája 2002

  - Voľný deň

 

 

- Sobota 02.júna 2001 – Záver.

  - 08.00 odovzdávanie lodí.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P R I H L Á Š K A

na

JACHTÁRSKE STRETNUTIE 2002

(  S.Y.C. Cup Regata 2002)

 

ČASŤ I.

 

Prihlasujem sa na jachtárske stretnutie 2002 a regatu o putovný pohár  S.Y.C. – Veľká cena TMT  v termíne od 27.apríla do 04.mája 2002 ako :

 

a)  kapitán

b)  člen posádky kapitána ..........…....................................................................................

                                                                                                                                        ( uveďte meno a priezvisko kapitána)

c)  člen  do posádky  (platí pre individuálnych záujemcov)

 

MENO a PRIEZVISKO : ..........….......................................................................................

ADRESA : ...............................….......................................................................................

TELEFÓN : .........................…............................................................................................

 

ČASŤ II.

 

Prihlasujem sa a zároveň si objednávam záväzne plachetnicu  - typ    ELAN 333 .

 

MENO a PRIEZVISKO : ......…...........................................................................................

ADRESA : ..........................…............................................................................................

TELEFÓN : ......................…...............................................................................................

 

Ďalej prihlasujem posádku

MENO,PRIEZVISKO,ADRESA

 

1.  ..................................….................................................................................................

2.  ...............................…....................................................................................................

3.  ............................….......................................................................................................

4.  .........................…..........................................................................................................

5.  ......................….............................................................................................................

 

 

Kapitán : ….........................................................................................................................

 

 

Sponzor posádky : ................................……......................................................................

 

 

 

Dňa : …………………………………….    Podpis : ……………………………………………

 

 

  Prihláška bude akceptovaná až po zaplatení prenájmu lode a štartovného.